HG nr. 391/2021

HOTĂRÂRE Nr. 391 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016

HG 391/2021 - publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 366 din 09.04.2021

Hotărârea nr. 391/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016

vizualizare

Legea nr. 49/2020

pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Legea nr. 49/2020 - publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 17 aprilie 2020. Formă aplicabilă la 01 ianuarie 2021

vizualizare

Legea nr. 248/2015

privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Legea nr. 248/2015 - forma sintetică, cu modificări și completări ulterioare până la data de 27 februarie 2019

vizualizare

Formele inițiale

Legea nr. 248/2015 (forma promulgata)

vizualizare

Legea nr. 72/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2016 pentru modi�icarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării ın̂ ın̂ vățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

vizualizare

Normele de aplicare a Legii nr. 248/2015

HG nr. 626/31.08.2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, aprobate prin HG nr. 15/2016

vizualizare

HG nr. 15 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248_2015 si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita

vizualizare

Repartizare sume de la bugetul de stat

HG nr. 36/2016 privind repartizarea pe judete si municipiul Bucuresti a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea drepturilor stabilie de Legea 248/2015

vizualizare

Reglementări emitenți tichete sociale pentru grădiniță

Ordinul nr. 124/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici...

vizualizare

Ordinul nr. 125/165/2016 privind aprobarea procedurii de emitere si a modelului TSG, prevazute de Legea nr. 248/2015

vizualizare

Alte regelmentări privind Legea nr. 248/2015

Model hotărâre Consiliu Local

privind identificarea beneficiarilor

descarcare

Procedura MEN

pentru înregistrarea copiilor eligibili, notarea prezenței și înregistrarea absențelor

descarcare

Înregistrarea copiilor în SIIIR

Ghid de intrucțiuni pentru primării

descarcare

Înregistrarea copiilor în SIIIR

Ghid de intrucțiuni pentru unitățile de învățământ

descarcare

Formular prezenta A3

vizualizare

Formular prezenta A4

vizualizare

Anexa 1

Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acodarea stimulentului educațional

descarcare

Anexa 2

Formular centralizare lunară absențe copii

descarcare

Anexa 3

Situația centralizatoare a tichetelor sociale pentru grădiniță achiziționate, distribuite și returnate de către UAT

descarcare

Anexa 4

Tichete distribuite - situația analitică a tichetelor sociale pentru grădiniță distribuite

descarcare

Anexa 5

Tichete returnate - situația analitică a tichetelor sociale pentru grădiniță returnate

descarcare

Alte măsuri cu impact asupra Legii nr. 248/2015

Posibilitatea organizării de grupe de după-amiază

ORDIN nr. 1.086/27.09.2016 pentru modificarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995

vizualizare

Fructe în grădiniță

Comunicat de presa_extindere program de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli si gradinita.pdf

vizualizare

Alte documente utile

Ghid cine ce face

Structura an scolar 2018-2019

Structura an scolar 2019-2020

Modele documente pentru școli

Scrisoare pentru medici

descarcare

Plan de dezvoltare instituțională

descarcare

Tabel părinți de serviciu

descarcare

Modele documente pentru primării

Model hotărâre de consiliu local pentru acordare de îmbrăcăminte și încălțăminte

vizualizare

Model strategie de dezvoltare locală

vizualizare

Model de solicitare tichete sociale pentru grădiniță pentru copii fără CNP

Model solicitare tichete sociale pentru grădiniță pentru copii aflați în situații speciale

Afișe

Afis de promovare FCG

vizualizare

Ordonanța de Urgență nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

vizualizare

Extras din comunicatul de presa al Guvernului din 31-august-2016 ref. la HG nr. 626/2016

vizualizare

Ghid cine ce face

vizualizare

Mecanism extindere

vizualizare