NORME METODOLOGICE
 • Tine cont de criteriile de eligibilitate conform Legii nr. 248/2015, Art. 2 modificat prin OUG 14/2016
 • Verifica si prelucreaza datele si informatiile cuprinse in cerere si in documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, in maxim 15 zile, dupa care intocmeste lista cu beneficiarii de pe raza unitatii administrativ-teritoriale. Art. 13 alin. (1), Art. 22 alin. (3) din HG nr. 15/19.01.2016
 • Comunica numarul si datele beneficiarilor catre unitatile de invatamant cu personalitate juridica la care sunt inscrisi prescolarii. Art. 22 alin. (3) din HG nr. 15/19.01.2016
 • Coreleaza informatiile de la alte drepturi si beneficii sociale in vederea identificarii facile a tuturor copiilor eligibili. Art. 7 alin. (6) din HG nr. 15/19.01.2016
 • Verifica inopinat, cel putin o data pe luna daca prezenta este notata corect si la timp. Art. 17 alin. (2) din HG nr. 15/19.01.2016 modificat prin HG nr. 626/ 31.08.2016
PROCEDURI
 • Inregistreaza/actualizeaza lunar beneficiarii eligibili TSG pana cel tarziu in ultima zi lucratoare a lunii respective. Cf. Instructiuni privind inregistrarea copiilor eligibili pentru acordarea TSG
 • Incepand cu data de 6 a lunii in curs, printeaza Anexa 2 din SIIIR modificata prin HG nr. 626/ 31.08.2016 care trebuie semnata de directorul unitatii de invatamant si de reprezentantul serviciului social din primarie. Cf. Procedurii pentru inregistrarea copiilor eligibili, notarea prezentei la gradinita si inregistrarea absentelor in unitatile administrative teritoriale si in unitatile de invatamant care se supun prevederilor Legii nr. 248/2015
BUNE PRACTICI
 • Participa la identificarea si recrutarea copiilor din comunitate
 • Consiliaza familiile privind importanta educatiei prescolare
 • Ajuta parintii sa obtina certificate de nastere si alte documente necesare accesarii diferitelor servicii dedicate copiilor
IDEI DE OPTIMIZARE
 • Poate solicita informatii privind veniturile realizate de toate familiile copiilor propusi pentru acordarea stimulentului educational de la administratia financiara. Lg. 207 / 2015 art. 69, pct. 5
 • Solicita tichete sociale pentru gradinita de la Asociatia OvidiuRo, cu conditia de a explica planul pentru clarificarea situatiei, pentru copiii care nu au acte de identitate sau se afla in alte situatii speciale. Trimiteti solicitarea pe e-mail: gradinita@ovid.ro
RESURSE

Procedura privind inregistrarea copiilor eligibili_notarea prezentei si inregistrarea absentelor

Descarcare

Ghid instructiuni UAT privind inregistrarea copiilor eligibili pentru acordarea tichetelor sociale pentru gradinita

Descarcare

Anexa 1 - Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational

Descarcare

Anexa 3 - Situatia centralizatoare a tichetelor sociale pentru gradinita achizitionate, distribuite si returnate de catre UAT

Descarcare

Anexa 4 - Situatia analitica a tichetelor sociale pentru gradinita distribuite

Descarcare

Anexa 5 - Situatia analitica a tichetelor sociale pentru gradinita returnate

Descarcare

Model solicitare tichete sociale gradinita pentru copiii fara CNP

Completare

Model solicitare tichete sociale gradinita pentru copiii aflati in alte situatii care nu sunt acoperite de lege

Completare