• Art. 2 - Stimulentele educationale se acorda copiilor din familii defavorizate in conditiile in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele criterii:
  • a) varsta minima a copilului este de 3 ani, impliniti oricand pe parcursul anului scolar curent - copiii pot fi inscrisi la gradinita si inainte sa implineasca varsta de 3 ani, daca spatiul o permite, dar devin eligibili in luna in care implinesc varsta de 3 ani;
  • b) varsta maxima a copilului este de 6 ani, impliniti dupa data de 1 septembrie a anului scolar curent, in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si al metodologiei de inscriere in invatamantul primar;
  • c) venitul lunar pe membru de familie este de pana la de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoana singura, prevazut de LEgea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.