NORME METODOLOGICE
  • Realizeaza lunar vizite neanuntate, prin sondaj, in gradinitele din judet, respectiv municipiul Bucuresti. Art. 17 alin. (2) din HG nr. 15/19.01.2016 & Proceduri MENCS
PROCEDURI MENCS
  • Procedura se pune în aplicare de către persoanele responsabile la nivelul unității de învățământ și la nivelul unității administrativ-teritoriale, precum și de către personalul responsabil cu monitorizarea și verificarea respectării acesteia, altul decât directorul unității de învățământ cu personalitate juridică în care funcționează grupe de preșcolari, respectiv: reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISJ/ISMB) sau al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și reprezentantul unității administrativ-teritoriale
  • Reprezentantul ISJ/ISMB asigură monitorizarea frecvenței copiilor la grădiniță, în cadrul inspecțiilor tematice
BUNE PRACTICI
  • Normeaza posturile solicitate de catre directorii unitatilor de invatamant pentru asigurarea personalului necesar desfasurarii activitatii tuturor grupelor de gradinita formate in urma implementarii programului
  • Aproba modificarea planului de scolarizare pe parcursul anului scolar la solicitarea directorului
  • Desemnarea unei personae care sa ofere consultanta in implementarea Legii nr. 248/2015
RESURSE

Procedura privind inregistrarea copiilor eligibili_notarea prezentei si inregistrarea absentelor

Descarcare

Ghid de instructiuni pentru unitatea de invatamant privind inregistrarea copiilor eligibili pentru acordarea tichetelor sociale pentru gradinita

Descarcare

Structura anului scolar 2016-2017

Descarcare