NORME METODOLOGICE
 • Se asigura ca notarea prezentei este conform procedurii elaborate de MENCS - Procedura pentru inregistrarea copiilor eligibili, notarea prezentei la gradinita si inregistrarea absentelor in unitatile administrative-teritoriale si in unitatile de invatamant care se supun prevederilor Legii nr. 248/2015. Art. 17 alin. (2) din HG nr. 15/19.01.2016
 • Aproba si transmite catre primar propunerea cadrului didactic privind cazurile exceptionale (o singura data pe an scolar, copiii pot beneficia de tichete sociale pentru gradinita daca au lipsit motivat medical mai mult de 50% din zilele de gradinita). Art. 17 alin. (3) din HG nr. 15/19.01.2016 modificat prin HG nr. 626/ 31.08.2016. Legea nr. 248/2015, Art. 5 alin. (3) lit. a)
 • Verifica inopinat, cel putin o data pe luna, daca prezenta este notata corect si la timp. Art. 17 alin. (2) din HG nr. 15/19.01.2016 & Proceduri MENCS
PROCEDURI MENCȘ
 • Asigura informarea tuturor persoanelor responsabile cu privire la prevederile Legii nr. 248/2015 privind simularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare si a actelor normative subsecvente
 • Asigura logistica necesara punerii in aplicare a prezentei proceduri (formularul de inregistrare a prezentei zilnice a copiilor prescolari la grupa, infrastructura informatica pentru accesarea aplicatiei etc.)
 • Nominalizeaza persoanele responsabile pentru gestionarea activitatilor prevazute de prezenta procedura
 • Consiliaza si sprijina educatoarea/-ele in vederea rezolvarii, cu maximum de eficienta si in deplina legalitate, a situatiilor punctuale care pot aparea
 • Permite accesul personalului responsabil cu monitorizarea si verificarea respectarii prezentei proceduri, mentionat la pct. I.2., pentru realizarea unor verificari legate de aplicarea prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si, implicit, a prezentei proceduri
 • Documentele utilizate in cadrul acestei proceduri (formularul de inregistrare a prezentei zilnice, adeverinte medicale, cereri pentru invoire) sunt pastrare in arhiva unitatii de invatamant conform legislatiei in vigoare
BUNE PRACTICI
 • Solicita posturi noi de la Inspectoratul Scolar Judetean pentru asigurarea personalului necesar desfasurarii activitatii tuturor grupelor de gradinita formate in urma recrutarii
 • Organizeaza campanii de promovare a importantei educatiei prescolare pentru toti copiii in comunitate, in scoala si in gradinita
 • Organizeaza intalniri de lucru pentru toti cei implicati in implementarea programului pentru a facilita comunicarea in timp real si rezolvarea problemelor prin interventii coordinate
 • Viziteaza familiile copiilor pentru a intări mesajul ca educatia prescolară este foarte importanta si ca usa gradinitei este deschisa tuturor copiilor
 • Faciliteaza implementarea programului si inscrierea copiilor la gradinita pe parcursul anului scolar solicitand ISJ modificarea planului de scolarizare
 • Informeaza medicii și alte persoane relevante din localitate despre program (vezi scrisoare pentru medici)
 • Asigura infiintarea de grupe de dupa-amiaza, acolo unde este necesar. Ordinul nr. 1086/2016 pentru modificarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995
 • Asigura transportul pentru copiii eligibili, acolo unde este necesar
 • Asigură spatiul necesar inscrierii tuturor copiilor eligibili
 • Se informeaza despre accesarea de fonduri UE in vederea implementarii unor proiecte ce tin de educatia prescolara si realizeaza parteneriate in vederea accesarii acestora
 • Colaboreaza cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala pentru obtinerea de posturi de mediator scolar
 • PERSOANA RESPONSABILA CU OPERAREA IN SIIIR
 • Transmite Formularul de inregistrare a prezentei zilnice a copiilor prescolari la grupa, generat din SIIIR (raportul 440) catre fiecare educatoare, in timp util, astfel incat in prima zi a lunii, fiecare educatoare sa poata nota prezenta
 • Colecteaza lunar, formularele de inregistrare a prezentei zilnice la grupa (insotite, dupa caz, de scutiri medicale si/sau cereri de invoire de la copiii prescolari beneficiari ai Legii 248/2015) de la educatoare in vederea introducerii acestora in aplicatia informatica pentru fiecare copil eligibil
 • Introduce datele din formularele de inregistrare a prezentei zilnice la grupa in SIIIR pentru copiii prescolari beneficiari ai Legii 248/2015 pana cel tarziu in ziua de 5 a lunii in curs pentru luna anterioara. Cf. Anexei nr. 3 din Procedura MENCS
IDEI DE OPTIMIZARE
 • Poate solicita resurse pentru organizarea modulului educational Sotron. Detalii.
RESURSE

Procedura privind inregistrarea copiilor eligibili_notarea prezentei si inregistrarea absentelor

Descarcare

Ghid de instructiuni pentru Unitatea de invatamant privind inregistrarea copiilor eligibili pentru acordarea tichetelor sociale pentru gradinita

Descarcare

Structura an scolar 2016 - 2017

Vizualizare

Formular prezenta A3

Vizualizare

Formular prezenta A4

Vizualizare

Scrisoare pentru medici

Descarcare

Plan de dezvoltare institutionala

Descarcare

Afis de promovare FCG

Vizualizare

Afis de prezentare SOTRON

Vizualizare